پاگ

 در معرفی نژادها

معرفی نژاد سگ پاگ یک نژاد دوست داشتنی از سگها

منشا‭ ‬‭‬نژاد پاگpug)‭‬) به‭ ‬۴۰۰‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬مسیح‭ ‬باز‭ ‬می‌گردد،‭ ‬در‭ ‬عصرهای‭ ‬دور‭ ‬پاگ‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬پادشاهان‭ ‬و‭ ‬حاکمان‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬بسیار‭ ‬لوکس‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬نگهبانان‭ ‬شخصی‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعدها‭ ‬به‭ ‬نقاط‭ ‬دیگر‭ ‬آسیا‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬تبت‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬راهبه‌ها‭ ‬به‭ ‬صومعه‭ ‬راه‭ ‬یافت‭. ‬

در‭ ‬قرن‭ ‬۱۶‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬فرستاده‭ ‬شد،‭ ‬توسط‭ ‬نقاشان‭ ‬بسیار‭ ‬معروف‭ ‬ترسیم‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬۱۹‭ ‬توسط‭ ‬ملکه‭ ‬ویکتوریا‭ ‬جزو‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی‭ ‬انگلیس‭ ‬شد‭. ‬

این‭ ‬نژاد‭ ‬نهایتا‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬حاضر‭ ‬توسط‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬معروف‭ ‬شهرت‭ ‬جهانی‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭

. ‬در‭ ‬هلند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬Mopshond‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬Carlin‭ ‬می‌نامیدند‭ ‬اما‭ ‬منشا‭ ‬نام‭ ‬پاگ‭ ‬به‭ ‬قرن‭ ‬۱۷‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬میمون‌های‭ ‬marmoset‭‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شدند‭ ‬و‭ ‬تشابه‭ ‬ظاهری‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬برمی‌گردد . 

پاگ

ویژگی‌های‭ ‬ظاهری سگ پاگ

تشخیص‭ ‬پاگ‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬آسان‭ ‬است،‭ ‬آنها‭ ‬دارای‭ ‬بدنی‭ ‬مکعبی‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬عضلانی،‭ ‬پاهای‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬قوی،‭ ‬سری‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬صورتی‭ ‬مسطح‌اند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬فک‭ ‬پایین‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬فک‭ ‬بالا‭ ‬جلو‭ ‬آمده‭ ‬است‭ (‬under‭ ‬bite‭). ‬چشم‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬برآمده‭ ‬آنها‭ ‬بسیار‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬دهان‭ ‬خود‭ ‬چین‌های‭ ‬پوستی‭ ‬عمیقی‭ ‬دارند،‭ ‬گوش‌های‭ ‬مخملی‭ ‬افتاده،‭ ‬پوشش‭ ‬بدنی‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رنگ‌های‭ ‬کرم،‭ ‬مشکی‭ ‬و‭ ‬حنایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.

‬دم‭ ‬آنها‭ ‬کوتاه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پیچ‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬کمرشان‭ ‬برگشته‭ ‬است‭. ‬وزن‭ ‬آنها‭ ‬بین‭ ‬۵‭/‬۶‭ ‬تا‭ ‬۵‭/‬۸‭ ‬کیلوگرم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬قدی‭ ‬بین‭ ‬۳۵‭-‬۲۵‭ ‬سانتی‌متر‭ ‬هستند‭.‬

خلق‭ ‬و‭ ‬خو  سگ پاگ

از‭ ‬یک‭ ‬پاگ‭ ‬انتظار‭ ‬شکار‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشید،‭ ‬او‭ ‬سگی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دقیقا‭ ‬همان‭ ‬کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭. ‬پاگ‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬پر‌شور‭ ‬و‭ ‬مهربان‌اند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬محبت‭ ‬جبران‭ ‬نشود‭ ‬برایشان‭ ‬بسیار‭ ‬ناخوش‌آیند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬افسردگی‭ ‬آنها‭ ‬می‌شود‭. ‬

سگ‌هایی‭ ‬بی‭ ‬تحرک‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مشغول‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬تماشای‭ ‬تلویزیون‭ ‬هستید‭ ‬بنشینند‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬تنبلی‭ ‬آنها‭ ‬نیست‭.

پاگ‌ها‭ ‬سگ‌های‭ ‬بسیار‭ ‬بازیگوش‭ ‬و‭ ‬بانمکی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شکلت‌های‭ ‬مضحک‭ ‬و‭ ‬عجیب‭ ‬و‭ ‬غریب‭ ‬خود‭ ‬لذت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬شما‭ ‬تزریق‭ ‬می‌کنند‭. ‬

خلق‭ ‬خوی‭ ‬آنها‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬فاکتور‭ ‬ارثی،‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬سایر‭ ‬سگ‌ها‭ ‬نیازمند‌اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سنین‭ ‬پائین‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افراد،‭ ‬نشانه‌ها،‭ ‬صداها‭ ‬و‭ ‬تجربه‌های‭ ‬بسیار‭ ‬مواجه‭ ‬شوند‭. ‬

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language »
پیچون فرایز